111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด

ฉบับปัจจุบัน12-56

วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒

ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖

 

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ.หนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐-๕๐๙ ; ๐๘๖-๘๑๙–๘๓๕๘
โทรสาร ๐๓๘-๑๖๐-๕๑๒

Email : wat_asabha@yahoo.com, S_sorado@hotmail.com , bhaddanta@gmail.com Website : www.bhaddanta.com


หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที


ดาวน์โหลดไฟล์ (10.6 MB)

ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8

ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายังคณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่ ฉบับย้อนหลัง


 

ARSAPASAN_21[1]
ฉบับที่ ๓๑
ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์ (15.2 MB)
ฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือน มกราคม- เมษายน ๒๕๕๖
ฉบับที่ ๓๐
ประจำเดือน มกราคม- เมษายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์ (516 KB)
อาสภาสาส์น ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๒๙
ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดไฟล์ (3.91 MB)
ฉบับที่ ๒๘
ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดไฟล์ (1.89 MB)
ฉบับที่ ๒๗
ประจำเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดไฟล์ (11.7 MB)
ฉบับที่ ๒๖
ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดไฟล์ (7.94 MB)
ฉบับที่ ๒๕
ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดไฟล์ (7.6 MB)
ฉบับที่ ๒๔
ประจำเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดไฟล์ (6.7 MB)
ฉบับที่ ๒๓
ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดไฟล์ (4.97 MB)
ฉบับที่ ๒๒
ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดไฟล์ (17.4 MB)
ฉบับที่ ๒๑
ประจำเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๓

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๒๐
ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๒

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๑๙
ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๑๒
ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๐

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๑๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๕๐

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๑๐
ประจำเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ๒๕๕๐

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๙
ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๙

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๘
ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๔๙

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๗
ประจำเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๔๙

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๖
ประจำเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ๒๕๔๙

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๕
ประจำเดือน มกราคม-ตุลาคม ๒๕๔๘

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๔
ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๓
ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๗

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๒
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๗

เนื้อหาในเล่ม
ฉบับที่ ๑
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗

เนื้อหาในเล่ม