111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

อาสภาสาส์น ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒ วารสารเผยแผ่รายสี่เดือน ฉบับที่ ๑๙
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ (17.4 MB)

 

เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน - โดย บรรณาธิการ

ข่าวสารของวัด

ประมวลภาพกิจกรรม
- โดย ส.สีลสํวโร

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย โสรโท ภิกขุ

ปกิณกสาระ
การฝึกอบรมคนให้เก่ง
- โดย ส.มณี

Insight Meditation
Cutting Through to Ultimate Reality by Sharpening the Controlling Faculties
- โดย Sayadaw U Pandita

นานาสาระ..จากพระอภิธรรมปิฎก
พระอภิธรรมคืออะไร
- โดย วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

สกู๊ปพิเศษ
เรื่องจากปก
- โดย กระจิบน้อย

เรื่องเล่าจากพระสูตร
สามัญญสูตร
- โดย กนฺตาโภ ภิกฺขุ

เก็บตก
เรื่องหมาหมา...
- โดย อารามบอย

ประสบการณ์ใครเอ่ย
คำถาม ที่มีคำตอบ

กวีธรรม
ปัจจุบันธรรม
- โดย ม.โชยุ

คุยกับหมอ
รู้ทันไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

สะกิดใจท้ายเล่ม

 

ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8
บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่