111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ๒๕๕๐ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับที่ ๑๐ 
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม 

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่ 
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม 
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙ 

หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที
 
ดาวน์โหลดไฟล์ (6.63 MB)


 

เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน - โดย บรรณาธิการ 

กิจกรรมของวัด 

ข่าวสารวัดภัททันตะฯ 

วิปัสสนากรรมฐาน 
- โดย โสรโท ภิกขุ 

Insight Meditation 
In This Very Life: The Liberation Teaching of the Buddha 
- By Sayadaw U Pandita 

อนุศาสน์ 
- โดย กนฺตาโภ ภิกฺขุ 

นิทานธรรม 
- โดย นาคสิริ 

ปกิณกสาระ 
ย้อนรอย...ดีไซน์เนอร์เอกในพระพุทธศาสนา 
- โดย วรเตโช ภิกฺขุ 

เก็บตก 
- โดย นิรันดร์ 

ประสบการณ์ของใครเอ่ย 

สะกิดใจ...ท้ายเล่ม 
- คัดมาจากหนังสือ 
เอกัตทัคคะในพระพุทธศาสนา 

กวีธรรม


 

ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ 
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ" 
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง 
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8
บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่