111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับที่ ๔
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรืออ่านวารสารในแบบออนไลน์
โดยเลือกตามสารบัญข้างล่างนี้


เนื้อหาในเล่ม

บรรณาธิการ/คุยกันก่อน
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท


ข่าวสารวัดภัททันตะฯ
- โดย กนฺตาโภ

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

Insight Meditation
- By Dr.Chamlong Disatavanish

อนุศาสน์
อานิสงส์การเจริญกายคตาสติ
- โดย ดาวมฤตยู

นิทานธรรม
"ความสุขที่ไม่มีขาย"
- โดย พระมหากันดา


พลานุภาพ
วิปัสสนากรรมฐาน ไม่ยากอย่างที่คิด
พื้นฐานที่ควรรู้…อย่างย่อๆ
- โดย คุณมณฑาทิพย์ คุณวัฒนา – ผู้แปล

ปกิณณกสาระ
- โดย พระศรีสุธรรมเมธี


เก็บตก
สังเวชตน
- โดย ชินวํโสภิกขุ

ประสบการณ์ของใครเอ่ย
- โดย คิด

กวีธรรม


อนุโมทนาบุญ


ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8

บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่