111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

อาสภาสาส์น ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย. ๒๕๕๓ วารสารเผยแผ่รายสี่เดือน ฉบับที่ ๒๑
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภารามติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที
ดาวน์โหลดไฟล์ (8.33 MB)


เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน - โดย บรรณาธิการ

ข่าวสารของวัด

ประมวลภาพกิจกรรม
- โดย ส.สีลสํวโร

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย โสรโท ภิกขุ

ปกิณกสาระ
อุกาฟ้าเหลือง
- โดย ส.มณี

นานาสาระ..จากพระอภิธรรมปิฎก
ประวัติพระอภิธรรม ตอนที่ ๑
- โดย วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

Insight Meditation
In This Very Life :
The Liberation Teaching of the Buddha
- โดย Sayadaw U Pandita

เก็บตก
ผี.......มีหรือไม่?
- โดย อารามบอย

เรื่องเล่าจากพระสูตร
กัลยาณมิตตสูตร
แนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
- โดย กนฺตาโภ ภิกฺขุ

ธรรมะการ์ตูน
ระดับจิตใจที่แตกต่าง
- โดย Budpage.com

คุยกับหมอ
กลุ่มอาการเครียดจากการเมือง
(Political Stress Syndrome : PSS)
- โดย Dr.Lek

ประสบการณ์ใครเอ่ย

สะกิดใจท้ายเล่ม
- โดย โสรโท ภิกขุ


ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8

ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายังคณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่