111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

อาสภาสาส์น ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๒ วารสารเผยแผ่รายสี่เดือน ฉบับที่ ๒๐
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ (17.4 MB)เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน - โดย บรรณาธิการ

ข่าวสารของวัด

ประมวลภาพกิจกรรม
- โดย ส.สีลสํวโร

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย โสรโท ภิกขุ

นานาสาระ..จากพระอภิธรรมปิฎก
ปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรม
- โดย วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ปกิณกสาระ
หนึ่งมุมมอง
- โดย ยาหยี

Insight Meditation
In This Very Life :
The Liberation Teaching of the Buddha
- โดย Sayadaw U Pandita

เรื่องเล่าจากพระสูตร
กสิภารทวาชสูตร
พระพุทธเจ้าเคยเป็นชาวนาหรือไม่?
- โดย กนฺตาโภ ภิกฺขุ

เก็บตก
เรื่อง เห็น ๒ จะ เห็น ๒ ชัด
- โดย อารามบอย

ประสบการณ์ใครเอ่ย

คุยกับหมอ
- โดย Dr.Lek

ธรรมะการ์ตูน
- โดย ด.ช.พุทโธ

สะกิดใจท้ายเล่ม
- โดย โสรโท ภิกขุ


ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8
บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่