111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับปฐมฤกษ์
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรืออ่านวารสารในแบบออนไลน์
โดยเลือกตามสารบัญข้างล่างนี้


เนื้อหาในเล่ม

บรรณาธิการ/คุยกันก่อน
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

คำอนุโมทนา
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

ข่าวสารวัด
- โดย สำนักงานเลขานุการฯ


วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

อนุศาสน์
การจะปฏิบัตินั้น จะเริ่มต้นปฏิบัติตรงไหน?
- โดย พระสุชาติ ฐานกโร

นิทานธรรม
เรื่องราวของตาชู-เมียสาว
- โดย ตาชูขี้โม้

ภิกษุหนุ่มชี้ธรรม
“หน้าที่ของคน” 
- โดย ช. อคฺคปญฺโญ

พลานุภาพ
ประวัติย่อของหลวงพ่อ ดร.ภัททันตะอาสภะมหาเถระ
- โดย ภิกษุหนุ่ม

ปกิณณกสาระ
ทางแห่งความดี
- โดย ปรัชญานคร

เก็บตก
กรวดน้ำทำไม? กรวดน้ำเวลาไหน?
- โดย พระบวชใหม่

กวีธรรม
- โดย พชรมน


อนุโมทนาบุญ

รายนามผู้บริจาค

บทส่งท้าย
- โดย อคฺคปญฺโญภิกขุขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8

บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่