111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๐ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับที่ ๑๒
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม


ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ (732 KB)

 

เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน - โดย บรรณาธิการ

กิจกรรมของวัด

ข่าวสารวัดภัททันตะฯ

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย โสรโท ภิกขุ

Insight Meditation
In This Very Life: The Liberation Teaching of the Buddha
- By Sayadaw U Pandita

อนุศาสน์
- โดย กนฺตาโภ ภิกฺขุ

ปกิณกสาระ
ตำนาน นโม
- โดย สารปัญญ์

เก็บตก
- โดย อภิปุญฺโญ

ประสบการณ์ของใครเอ่ย

สะกิดใจ...ท้ายเล่ม
- คัดมาจากหนังสือ
เอกัตทัคคะในพระพุทธศาสนา

กวีธรรม

 

ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8
บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่