111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

อาการโดยทั่วไปยังทรงอยู่ อาการบวมเนื่องจากไตทำงานได้ไม่สมบูรณ์ยังมีอยู่ การฟอกไตทำเท่าที่จำเป็นและอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาการตอบรับที่ดีขึ้นคือ ท่านมีความรู้สึกตัวได้มากขึ้น สังเกตจากการกลืนน้ำลาย ลืมตา กระเพาะอาหารเริ่มรับอาหารได้บ้าง การถวายโอสถเพื่อรักษาระดับสัญญาณชีพ(ความดันต่ำ)ยังถวายต่อไปแต่ในปริมาณที่น้อยลง หลวงพ่อยังคงต้องอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต(ฉุกเฉิน)ต่อไป เพื่อคณะแพทย์จะได้ถวายการดูแลรักษาต่อไป นี้ก็เดือนเศษๆ แล้ว คณะศิษย์ก็ยังแวะเวียนเสียสละเวลาไปกราบเยี่ยม และร่วมถวายเป็นค่ารักษาอาการอาพาธตามปกติ ในนามคณะศิษย์ขอกราบอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี่ด้วย สาธุ...


 

« Home | ความคืบหน้าเกี่ยวแก่การอาพาธหลวงพ่อ ( ๒ กันยายน ๒๕... »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง