111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

พระภัททันตะอาสภเถระ อัคคะมหากัมมัฏฐานาจริยะ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน และประธานสงฆ์ของวัดภัททันตะอาสภาราม ได้ละสังขารไปแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๕๕ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุได้ ๙๙ ปีเศษ ในการนี้ได้นำมาซึ่งความเศร้าสลดสังเวชใจแก่ศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งนี้คณะศิษย์ได้ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำสะรีระของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 
หมายเหตุ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชทานน้ำสรงสะรีระหลวงพ่อ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและมีธรรมบรรยาย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันเป็นระยะเวลา ๑ เดือน จะมีการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแก่หลวงพ่อทุกวัน
 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป


 

« Home | แจ้งข่าวอาการอาพาธหลวงพ่อใหญ่ (เพิ่มเติม) ๑๗ ก.ย.๕... »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง