111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ด้วยหลวงพ่อพระภัททันตะอาสภมหาเถระ ได้เข้ารับการรักษาการอาพาธในโรงพยาบาลศิริราช ณ ตึกอัษฎางค์ชั้น ๙ ช่วง ๒-๓ วันมานี้ท่านมีอาการดีขึ้นบ้าง แต่ท่านยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เพราะโดยรวมยังหายใจเองไม่สะดวก คณะศิษย์ที่สะดวกก็มาเยี่ยมในเวลาได้หรือจะสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ท่านทุเลาจากอาการอาพาธก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน 

« Home | มกราคม ๒๕๕๑ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง