111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????
พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม ได้นำคณะพระสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติจำนวนหนึ่งเข้ากราบเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงพ่อใหญ่(พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน แห่งวัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี)ซึ่งอาการโดยรวมปกติดี จะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดบ้างเล็กน้อย ไตมีนิดหน่อย น้ำหนักไม่เพิ่ม การตอบสนองในขณะดูแลเช็ดตัวหรือขยัยพลิกตัว ยังรู้สึกปกติ เพียงแต่มีปัญหาเรื่องปอดมากหน่อย เพราะหลวงพ่อยังไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติ ทางคณะแพทย์ยังคงใช้เครื่องกระตุ้นให้หายใจต่อไป โดยมีคณะผู้ดูแลใกล้ชิด คุณบุญเพ็ง คุณซันนี คุณอาทิตย์ คณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ก็ได้ถวายการดูแลเป็นอย่างดี ในปี ๒๕๕๓ นี้ หลวงพ่อมีอายุครบ ๙๙ ปี เต็ม ในปีหน้าจะครบ ๑๐๐ ปี และในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะครบวาระ ๓ ปีเต็มที่ท่านพำนักรักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยายบาลแห่งนี้ ศานุศิษย์หรือสาธุชนท่านใด ประสงค์จะร่วมดูแลโดยปวารณาเป็นปัจจัยสี่ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ติดต่อบริจาคได้โดยตรงที่ตึกมหิดลวรานุสรณ์ ชั้นที่ ๒ ห้องที่ ๑๐ (คุณบุญเพ็ง)พร้อมกันนี้จะได้โอกาสกราบเยี่ยมอาการของหลวงพ่อด้วย หรือจะติดต่อมาที่วัดภัททันตะฯ ก็ได้ ที่สุดนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันปวารณาเป็นค่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้ สาธุ..สาธุ ..สาธุ 

« Home | ความคืบหน้าเกี่ยวกับการอาพาธหลวงพ่อใหญ่ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง