111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

เมื่อวานนี้ทางเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม พระสงฆ์และแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมภายในวัดภัททันตะอาสภาราม ได้เข้าไปกราบเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงพ่อ เท่าที่สอบถามผู้เกี่ยวข้องโดยตรงรวมทั้งสังเกตอาการขณะเข้ากราบเยี่ยมในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น ๓ ตึกอัษฏางค์ โรงพยาบาลศิริราช อาการเท่าที่เห็น และสัมผัสด้วยการจับหรือบีบที่มือ แขน เท้า ฯ ท่านจะมีอาการบวมตามร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของไตไม่ปกติ ปัสสวะได้น้อย ความดันก็ยังต้องเฝ้าระวัง ระบบการหายใจ ระบบย่อยก็ถือว่าทำงานได้ไม่ปกติ ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาช่วยปรับหรือกระตุ้นให้ระบบเหล่านั้นทำงาน แต่ก็ช่วยได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ทางท่านพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท และพระผู้ติดตามได้สวดโพชฌงคปริตรถวาย พร้อมกันนี้ก็มีคณะศิษย์ที่ติดตามได้ทะยอยกันเข้าเยี่ยม เนื่องจากต้องทำตามระเบียบของการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยภายในห้องฉุกเฉิน จากนั้นก่อนลาหลวงพ่อกลับก็ได้ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นค่ารักษาพยาบาลอาการอาพาธของหลวงพ่อจำนวน ๘,๑๐๐ บาท ในนามคณะศิษย์กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สมศักดิ์ และคณะวัดภัททันตะฯในครั้งนี้ด้วย สาธุ


 

« Home | ความคืบหน้าเกี่ยวแก่การอาพาธหลวงพ่อ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง