111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ขณะนี้อาการโดยทั่วไปของท่านยังปกติ คือทรงตัวอยู่อย่างเดิม ยังต้องถวายอาหารเหลวผ่านทางสาย ถวายอากาศด้วยเครื่องช่วยหายใจตามปกติ เมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อนกล้ามเนื้อของท่านค่อนข้างจะอ่อนแรง ไม่ค่อยมีกำลังเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันรู้สึกมีอาการเกร็ง มีแรงเพิ่มขึ้น แพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ปรับลดยาบางตัวที่ไม่จำเป็นออก เพราะระหว่างนี้ท่านอาการดีขึ้นบ้าง คณะศิษย์ไปกราบเยี่ยมและเรียกชื่อของท่านๆ พยายามลืมตามามองดูซึ่งเป็นอาการตอบรับที่เป็นบวกขึ้นคือดีขึ้น ท่านใดประสงค์จะไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อ สามารถไปได้ที่โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลวรานุสรณ์ (ม.ว.)ชั้น ๒ ห้อง ๑๐


 

« Home | ข่าวหลวงพ่อใหญ่ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง