111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ตามที่หลวงพ่อพระภัททันตะอาสภมหาเถระได้เข้ารับการรักษาอาอาพาธในโรงพยายบาลศิริราช ตึกอัษฎางค์ ชั้น ๙ มาเป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน บัดนี้อาการของท่านดีขึ้นมาก ทางคณะศิษย์ส่วนใหญ่จึงได้ตกลงใจให้ท่านพักรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่เพื่อความสะดวกของคณะศิษยานุศิษย์ที่จะไปกราบเยี่ยมทางคณะกรรมการจึงจัดหาห้องพิเศษถวายท่าน ดังนั้นทางคณะแพทย์และพยาบาลผู้ถวายการรักษา จึงได้ย้ายท่านมาพักอยู่ที่ ตึกมหิดลวรานุสรณ์ ( ม.ว.) ชั้น ๒ ห้อง ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป


 

« Home | แจ้งความคืบหน้าอาการอาพาธหลวงพ่อใหญ่ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง