111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วันนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผ่านมาหลายวันแล้ว อาการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน แห่งวัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี ยังทรงอยู่หลังจากหลวงพ่อได้เข้ารับการฟอกไต ให้ยารักษาความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อาการโดยรวมยังไม่ปกติต้องติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ในห้องฉุกเฉินต่อไป ถ้ามีความคืบหน้าประการใดทางวัดจะรายงานให้ทราบต่อไป


 

« Home | ความคืบหน้าเกี่ยวแก่การอาพาธหลวงพ่อ ( ๑๔ สิงหาคม ๒... »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง