111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

อาการโดยรวมของหลวงพ่อดีขึ้นเมื่อเทียบกับอาทิตย์ที่ผ่านมา(๕-๑๒ก.พ.) มือของท่านมีแรงบีบหรือกำมากขึ้นท่านสดชื่นและที่ดูดีคือสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน ส่วนการติดเชื้อนั้นไม่มีแล้วคาดว่าถ้าอาการตอบรับในด้านบวกอย่างนี้คงอีกไม่นานหลวงพ่อจะได้กลับไปพักฟื้นที่คณะ๗ วัดมหาธาตุฯดังเดิม เท่าที่ทราบหลวงพ่อไม่เป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ไตดี ระบบขับถ่ายก็ดี คณะศิษย์หลายท่านจึงรู้สึกเบาใจ แต่จะอย่างไรก็ตามทางผู้แลก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ขอให้คณะศิษย์หลวงพ่อช่วยกันเจริญจิตภาวนาสวดมนต์บทโพชฌงค์ถวายท่านก็จัดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที จะอยู่ที่บ้านหรือที่วัดก์ได้ถ้าไม่สะดวกมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล 

« Home | แจ้งข่าวอาพาธหลวงพ่อใหญ่ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง