111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ
ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


- พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ใน วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลศิริราช มายังพระตำหนักฯวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. เปิดให้พระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ญาติธรรมทั่วไป เข้าถวายน้ำสรงศพ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
(พิธีสวดพระอภิธรรม จะมีในเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นประจำทุกคืนที่มีเจ้าภาพไปจนครบ ๑๐๐ วัน)
- พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) ใน วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. มีแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
โดย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป
โดย ดร.สุดารัตน์ – คุณธนาคม – นางสาวกมลภัทร บรรเทากุล รับเป็นเจ้าภาพ
เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีสวดมาติกา-บังสุกุล
- แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

- พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พร้อมคณะ รับเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่คืนแรกรวม ๗ คืน (คณะศิษย์วัดภัททันตะอาสภาราม โดยการนำของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท เจ้าอาวาส รับเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
- พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ครบ ๑๕ วัน) ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
- พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
- พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ใน วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
- บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ครบ ๑๐๐ วัน ใน วันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานเพลิงศพยังไม่ได้มีการกำหนด


 

« Home | หลวงพ่อใหญ่ (พระภัททันตะอาสภเถระ อัคคะมหากัมมัฏฐาน... »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง