111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ

พระภัททันตะอาสภเถระ อัคคะมหากัมมัฏฐานาจริยะ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน และประธานสงฆ์ของวัดภัททันตะอาสภาราม ได้ละสังขารไปแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๕๕ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุได้ ๙๙ ปีเศษ

ในการนี้ได้นำมาซึ่งความเศร้าสลดสังเวชใจแก่ศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งนี้คณะศิษย์ส่วนหนึ่งกำลังดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำสะรีระของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม.
(
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล)


 

« Home | กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่ออาสภะ »


รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง