111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

กำหนดการอย่างคร่าวๆ เฉพาะเวลาพระราชเพลิงสะรีระหลวงพ่อพร้อมกันที่เมรุวัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระองค์ท่านเสด็จประมาณ ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

« Home | ข่าวหลวงพ่อเพิ่มเติม »

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง