111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ขณะนี้หลวงพ่อพระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฎฐานาจริยะ ได้ย้ายไปพำนักอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๗ (ท่าพระจันทร์) สุขภาพโดยรวมแล้วดีขึ้นกว่าเดิมมาก ไม่มีอาการเป็นไข้แบบ ๒ วันดี ๔ วันไข้เหมือนเมื่อก่อนที่จะเข้ารับการรักษาที่ศิริราช ขณะนี้ท่านต้องฉันอาหารผ่านทางสายยางเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากการผ่าตัดเจาะเข้า (Bypass) ทางหน้าท้องสู่กระเพาะอาหารโดยตรง วิธีนี้ทำให้หลวงพ่อใหญ่ยังสามารถฉันอาหารทางปากได้อยู่ เพียงแต่ไม่ใช่การฉันปริมาณมากทางปาก

ญาติโยมและท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการเข้ากราบเยี่ยมหลวงพ่อก็ขอเชิญเข้ากราบนมัสการท่านได้ที่ วัดมหาธาตุฯ คณะ ๗ สำหรับท่านที่ต้องการถวายปัจจัยสนับสนุนค่าดูแลรักษาพยาบาลหลวงพ่อแต่ไม่สะดวกที่จะไปได้ด้วยตนเอง ก็ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าเตียน ภายใต้ชื่อบัญชี กองทุนรักษาพยาบาลพระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ เลขที่ 026-0-00157-0 หรือจะแสดงความปารถนาดีโดยการอธิฐานให้ท่านหายไวๆ ก็แล้วแต่จิตศรัทธาของญาติโยมทุกท่าน

หากว่าท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ก็ขอให้บริจาคผ่านวัดภัททันตะอาสภาราม ได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 117-2-64878-5 สาขาบ้านบึง ในนาม วัดภัททันตะอาสภาราม “กองทุนเพื่อสงฆ์อาพาธ” และแจ้งมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม โดยส่งจดหมายหรือโทรสารรายละเอียดการบริจาคพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน และชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ทางวัดส่งใบอนุโมทนากลับ มาที่วัดภัททันตะอาสภาราม ๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐ หรือ โทรสาร (๐๓๘) ๒๙๒-๓๖๑ ทางวัดจะรีบจัดส่งใบอนุโมทนาให้ หลังจากได้ตรวจสอบยอดเงินประจำเดือนแล้ว 

« Home

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง