111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ (งานโครงสร้างที่ ๒)
ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗