111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ร่วมฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
นพ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์ บรรณาธิการ
๑๙๐ หน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ (11.3 MB)
        หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอด ๒๖๐๐ ปี ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล หลังพุทธกาล จนถึงปัจจุบันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปประเทศอินเดีย สู่ดินแดนสุวรรณภูมิประเทศไทย
และการรวบรวมคำบรรยายธรรมซึ่งได้แสดงโปรดโยคีผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาปี ๒๕๕๕ รวมทั้งความทรงจำในอดีตเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท