111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ธรรมโอวาทของพระอาจารย์ มหาสี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต
ธรรมโอวาทของพระอาจารย์ มหาสี สยาดอ
ในวโรกาสการชุมนุมประจำปีของสานุศิษย์
จากศูนย์วิปัสสนากรรมฐานทุกสาขาทั่วประเทศ
สหภาพพม่า เป็นปีที่ ๒๖
แสดงเมื่อค่ำวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
๗ หน้า


ดาวน์โหลดไฟล์ (597 KB)

หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
พระอาจารย์มหาสีสยาดอ
อู โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต

ดาวน์โหลดไฟล์ (337 KB)