111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

1004835_204653206411736_1186544914_n

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะซ่อมแซม ศาลา 91 เปลี่ยนกระเบื้อง - ติดฝ้าเพดาน - ติดดวงไฟ
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศาลาปฏิบัติธรรม พระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากศาลา 91 ปี อาสภมหาเถระซึ้งก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร ตลอดจนเป็นสถานที่จัดศาสนพิธี/กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อาทิเช่น หลังคาศาลาแตกรั่ว เป็นที่อาศัยของนกพิราบ เป็นต้น