111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ที่อยู่ติดต่อ

วัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ
ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒
โทรสาร ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒
มือถือ ๐๘๖-๘๑๙ ๘๓๕๘

แผนที่วัด
Wat Bhaddanta Asabharam @13.235966,101.20959

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อรถ

หนองซาก 090-7318968
บ้านบึง 090-7318969
อนุสาวรีย์ชัย 090-7319024
หมอชิต 090-7319025