111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


วันที่ 25 มิถุนายน 2552

พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท แสดงธรรมแก่โยคี ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ณ วัดพระมหาชนก กรีฟฟินด์ มลรัฐจอร์เจียร์ สหรัฐอเมริกา


วันที่ 31 พฤษภาคม 2552

พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท แสดงธรรม
ณ วัดพระมหาชนก กรีฟฟินด์ มลรัฐจอร์เจียร์ สหรัฐอเมริกา