111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
หลวงพ่อ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ
ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๓.๐๐ น. เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลศิริราช มายังพระตำหนักฯวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๔.๐๐ น. เปิดให้พระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ญาติธรรมทั่วไป เข้าถวายน้ำสรงศพ
๑๗.๐๐ น. พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ*

* พิธีสวดพระอภิธรรม จะมีในเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นประจำทุกคืนที่มีเจ้าภาพไปจนครบ ๑๐๐ วัน
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน)
วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. มีแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๓๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
โดย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป
๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป
โดย ดร.สุดารัตน์–คุณธนาคม-นางสาวกมลภัทร บรรเทากุล รับเป็นเจ้าภาพ
๑๒.๐๐ น. พิธีสวดมาติกา-บังสุกุล
แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พร้อมคณะ รับเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่คืนแรกรวม ๗ คืน
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ครบ ๑๕ วัน)
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)
วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ครบ ๑๐๐ วัน
วันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔