111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-01 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-07 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-08 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-09 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-10 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-11 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-12 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-13 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-14 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-15 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-16 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-18 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-19 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-20 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-22 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-24 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-26 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-27 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-30 มี.ค.55
บรรยายธรรมพระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)-31 มี.ค.55
ปิดคอร์ส มจร.

รวมแฟ้มเสียงเทศนาธรรมย้อนหลัง